Missie

Missie

Het verzekeren, binnen de beschikbare middelen, van een kwalitatief hoogstaand aanbod van (top)volleybalmogelijkheden voor dames en meisjes en dit voor ieder niveau en in een aangename sfeer.

Visie

VDK Gent Dames streeft kwaliteit na in alle aspecten (sportief, bestuurlijk, menselijke verhoudingen, …) van de werking. Alle geledingen (bestuur, ploegverantwoordelijken, trainers, speelsters, ...) moeten ervan overtuigd zijn/worden dat alleen een kwalitatieve benadering een garantie is op duurzaam succes.

Het groepsgevoel binnen de grote “VDK-familie” wordt (binnen realistische verwachtingen) zoveel mogelijk bevorderd zodat iedereen zich betrokken voelt bij het geheel en niet alleen bij de eigen ploeg.

VDK Gent Dames wil deze kwaliteit en dit groepsgevoel realiseren in  een aangename familiale sfeer. Alhoewel inzet, discipline en engagement belangrijk zijn (verwoord in het huishoudelijk reglement) , moet tezelfdertijd iedereen zich goed voelen binnen de club. Daardoor is het belangrijk dat iedereen bijdraagt tot het creëren van een goede sfeer waardoor volleybal echt genieten wordt.

Een positieve uitstraling (sportiviteit, fairplay, …) draagt bij tot een positief imago van de club naar de buitenwereld toe.
VDK Gent Dames wil een brede waaier aan volleybalmogelijkheden aanbieden : van initiatie over jeugdwerking, recreatie- en competitiesport tot topsport.

Op al deze niveaus is en blijft volleybal een ploegsport. Dit betekent dat men zich inzet voor de ploeg. De keuze voor één van deze mogelijkheden is niet zonder gevolgen : hoe hoger het niveau, hoe hoger het engagement (bijvoorbeeld inzake tijdsbesteding) dat kan gevraagd worden).

Het bestuur engageert zich om steeds binnen de beschikbare financiële middelen te blijven werken zodat een duurzame toekomst voor de club gegarandeerd blijft.

Waarden

  • Inzet voor de ploeg en de club
  • Fairplay en sportiviteit
  • Discipline
  • Een gezonde ambitie
  • Engagement binnen ieders mogelijkheden
  • Respect voor mens en materiaal