Detail pagina

VDK Gent niet Europees


VDK Gent Dames heeft niet ingeschreven voor de Europese bekers.
Na zowel onderling alsook intern overleg is  beslist om voor het seizoen 2020-2021 geen Europese engagementen op te nemen.


De inschatting van risico’s op vlak van gezondheid, organisatie, verantwoordelijkheid en financiën vinden we op dit moment van die aard dat deelname aan een Europees avontuur geen voorbeeld van deugdelijk bestuur zou zijn.

De argumenten waarop wij ons baseren zijn hebben we hieronder in detail opgelijst:

o  Risico op extra quarantaines in geval van Corona uitbraken in het buitenland
o  Wat als grenzen dichtgaan en er een ploeg ‘vast’ zit? Dit voor zowel de thuis- als uitploeg.
o Wat als speelsters na terugkomst 2 weken in quarantaine dienen te gaan waardoor zij niet kunnen gaan werken. Wie draagt hiervoor de kosten?
o Wie draagt de kosten bij de annulatie van vliegtuigtickets, hotelkosten,… ?
o Onzekerheden over het al dan niet aanwezig mogen zijn van supporters, het laten doorgaan van VIP-Diners,… . Met andere woorden: onzekerheden over het kunnen verwerven van inkomsten.
o Er is geen duidelijkheid over welke formule men zal hanteren (heen- en terugwedstrijden of in tornooivorm).
o Moeten er extra kosten gemaakt worden omwille van Covid-19 maatregelen bij de organisatie van Europese thuiswedstrijden? Bvb het aantal logies per kamer, enz.. .
o Er is geen duidelijkheid over een eventuele tussenkomst/steun vanwege de federatie in geval van annuleringen omwille van het Covid-19 virus.
o Bijkomend nog steeds geen duidelijkheid over het verdelen van de Covid-19 financiële tussenkomst vanuit de CEV naar de Belgische federatie.

Het al dan niet deelnemen aan Europees volleybal is geen teken van onvoldoende ambitie. Elke ploeg heeft immers zijn eigen ambitieus project waarin zowel sportieve als opleidingsgerichte ambities centraal staan.

Daarom willen we handelen als een goede huisvader en getuigt dit van een  realistisch bestuur in een zeer onzekere periode.


Geschreven door: Leo
Datum gepost: 24/07/2020
Aantal lezingen: 536

Terug